Tööstusharud ja tootmisprotsessid, kus saame abiks olla

  • Puidu- ja mööblitööstus (viimistlusliinid, käsipihustuskambrid, liimipressid – pesuvee puhastamine värvi-, laki-, liimijääkidest)
  • Värvide ja lakkide tootmine (tootmisprotsessis kasutatava vee puhastamine värvijääkidest)
  • Trükitööstus (fleksotrükiseadmete pesuvee puhastamine värvijääkidest)
  • Galvaniseerimine (protsessivete puhastamine, ka raskemetallide eraldamine)
  • Maalrid ja viimistlejad (objektidel tekkiva viimistlusvahendite pesuvee puhastamine)

Käitlemise protsess mudeliga WWTS-SS400

Käitlemise protsess on poolautomaatne ja seda peab opereerima selleks koolitatud töötaja. Jääkprodukt kogutakse 1000 liitrisesse mahutisse, mis seadme juhtpaneelilt protsessi käivitamise järel pumbatakse segamismahutisse. Automaatne andur annab mahuti täitumisel signaali ja dosaatorpump peatub. Manuaalselt tuleb lisada koagulant, mis eraldab värvaine veest. Segamine toimub seadistatud aja järgi 10-15min jooksul. Koagulant seob kokku värvijäägid ja setitab need põhja või pinnale. Puhta vee eraldamiseks tuleb esmalt avada väiksem kraan ning lasta vesi kogumisanumasse. Koaguleerunud värvijääk tuleb segajast lasta läbi suurema kraani ning filterkasti kogunenud sete liigutatakse manuaalselt pneumaatilise pressi alla. Pressi tsükkel on automaatne ja vastavalt seadistusele kestab 15-45min. Kokkuvõtteks 350 liitri jääkprodukti käitlemine võtab aega ca üks tund. Pressitud värvijääk liigitatakse ohtlike jäätmete alla ja tuleb nõuetele vastavalt utiliseerida.

KONTAKT

Küsimuste tekkimisel võtke meiega kindlasti ühendust ja leiame just Teile sobiliku lahenduse-
Koos sobiliku tehnoloogiaga saab ohtlike jäätmete kogust vähendada kuni 90%

ABILISED OÜ

info@abilised.ee

+372 5025201